Части за заваряване на метал по поръчка

Заваряване на метале измислица (производствено заваряване) или скулптурен процес на свързване на метали.По време на процеса на заваряване детайлът и спойката се топят или не се топят, за да образуват директно свързване на материалаmetalwелдингpизкуства.По време на този процес често се изисква и натиск за свързване на заваръчния шев.Има повече от 40 метода за заваряване на метали, които се разделят основно на три категории: заваряване чрез стопяване, заваряване под налягане и спояване с твърд припой:

Заваряването чрез стопяване е метод, при който интерфейсът на детайла се нагрява до разтопено състояние по време на процеса на заваряване и заваряването завършва без налягане.

Заваряването под налягане е да накара два работни детайла да осъществят междуатомно свързване в твърдо състояние под налягане, известно още като заваряване в твърдо състояние.

Спояването е да се използва метален материал с по-ниска точка на топене от детайла като спойка, загряване на детайла и спойката до температура, по-висока от точката на топене на спойката и по-ниска от точката на топене на детайла, използвайте течен припой за намокряне на обработвания детайл, запълване на празнината на интерфейса и постигане на вътрешна дифузия между атомите, така че да се реализира методът на заваряване.

12Следващ >>> Страница 1 / 2